KL

PARP

EFS

KL
KAPITAŁ LUDZKI

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności

Libra
LIBRA

Hurtownie elektryczne

PARP
PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

EFS
UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Społeczny

Współczesne firmy, muszą poszukiwać nowych obszarów przewagi konkurencyjnej – nie tylko technologicznej, procesowej ale także lub przede wszystkim – w zakresie metod zarządzania ludźmi. Wśród obszarów o największym potencjale wzrostu dla organizacji są jej pracownicy. Mimo to, zasoby ludzkie w większości polskich firm nie są postrzegane jako zasób strategiczny. Jedną z barier ograniczających efektywność organizacyjną firmy w tym zakresie jest brak bądź niski poziom kompetencji menedżerów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Nie bez przyczyny mówi się, że „ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa”. Dla wielu menedżerów sformułowanie „ludzie są moim najcenniejszym zasobem” pozostaje tylko pustym sloganem. A to właśnie na nich spoczywa największy ciężar i odpowiedzialność w zakresie zarządzania podległym zespołem, i to nie tylko kontekście wyznaczania celów, egzekwowania harmonogramów czy podziału zadań. Nawet najbardziej skuteczny HR nie ma takiego wpływu na zaangażowanie pracowników jak dobry lub zły menedżer. Skuteczność menedżera postrzegana jest także przez pryzmat umiejętności przeciwdziałania negatywnym trendom zewnętrznym oraz znalezienia skutecznej przewagi konkurencyjnej zapewniającej realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. HR i menedżerowie powinni wspólnie dążyć do realizacji celów firmy. Efektywna współpraca między działem HR a pionem biznesowym zwiększa wydajność pracowników i ma znaczący wpływ na przychody i zyskowność firmy. Nie będzie to jednak możliwe dopóki obie grupy nie zaczną porozumiewać się „tym samym językiem”. HR nie będzie pełnowartościowym partnerem dla biznesu, dopóki kadra zarządzająca nie zdobędzie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości wspierania działań biznesowych narzędziami HR. Na podstawie badania Corporate Leadership Council, HR-Line Support Effectiveness Survey stwierdzono, że efektywny dział HR posiada trzy kluczowe grupy umiejętności: biznesowe, analityczne i interpersonalne. I to właśnie one decydują o sukcesach w kontaktach z kadrą zarządzającą.

Konkurs „HeRosi organizacji” oferuje wsparcie w ramach tych kluczowych obszarów zarówno dla kadry zarządzającej, jak i osób zatrudnionych do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Jak wynika, z przywołanych już badań Corporate Leadership Council, efektywnie działający dział HR może zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa o 9 proc., a jego obroty o 7 proc. Badania Boston Consulting Group w firmach opartych na kapitale ludzkim pokazują, że każdy 1 proc. wzrostu wydajności pracowników daje 10 proc. wzrostu zyskowności. Jednakże możliwość bezpośredniego wpływania przez HR na działania biznesowe firmy zależy przede wszystkim od pozycji, jaką dział HR posiada w organizacji. Jednym z wyznaczników tej pozycji jest umiejscowienie strategii personalnej w stosunku do strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa. Obowiązkowym rezultatem realizacji projektu w ramach konkursu „HeRosi organizacji” jest wspólne opracowanie (przez kadrę zarządzającą i dział HR) i przyjęcie do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi, o ile przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie posiada, lub jej aktualizacja.

Celem konkursu „HeRosi organizacji” poprzez wskazane wyżej wsparcie jest wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firmy oraz podniesienie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej.  

JoomShaper